Hjemmeoppgaver i FYS2130

Henrik Andersen Sveinsson [1]
Erik Adli [1]
Lasse Clausen [1]
Arnt Inge Vistnes [1]

[1] Department of Physics, University of Oslo, Norway

Oct 10, 2020


Table of contents

Frie svingninger – Oblig 1, 30.01.2020
            Exercise 1.1: Les av koeffisientene
            Exercise 1.2: Enkel harmonisk bevegelse
            Exercise 1.3: Fjærpendel og energifordeling
            Exercise 1.4: Sprettball
            Exercise 1.5: Finn den matematiske beskrivelsen
            Exercise 1.6: Masse i fjær
Referanseliste